Dział Obróbki ręcznej

Obróbka ręczna w zawodzie mechanika ściśle związana z warsztatem ślusarskim, gdzie do podstawowych stanowisk zalicza się zespół stanowisk robotniczych wraz z wyposażeniem  umożliwiającym ręczną obróbkę metali na zimno, obróbkę tworzyw oraz montaż i naprawę urządzeń technicznych.Organizacja stanowiska polega na doborze i zestawieniu środków pracy oraz sposobów ich użycia do wykonania zadania.

Obróbka ręczna w zawodzie mechanika ściśle związana z warsztatem ślusarskim, gdzie do podstawowych stanowisk zalicza się zespół stanowisk robotniczych wraz z wyposażeniem  umożliwiającym ręczną obróbkę metali na zimno, obróbkę tworzyw oraz montaż i naprawę urządzeń technicznych.Organizacja stanowiska polega na doborze i zestawieniu środków pracy oraz sposobów ich użycia do wykonania zadania.